Theosofie is die oceaan van kennis die zich uitstrekt van kust tot kust van de evolutie van al wat leeft en bewustzijn heeft. Onpeilbaar op zijn diepste gedeelten, biedt hij de grootste denkers een onmetelijk veld van studie, terwijl hij aan zijn kusten toch ondiep genoeg is om het begripsvermogen van een kind niet te overweldigen.

- William Quan Judge


Pax Theosophia Actueel 

Digitaal orgaan van het Theosofisch Centrum "Post Nubila Lux"

Nr. 86 - 19 Oktober 2023

(Klik op onderstaande link)


https://bit.ly/401fozH

Pag. 4

De oorlog tussen Israël en Gaza

Waanzin en ongekende menselijke ellende door onwetendheid


door Robert A. Pullen Volg ons op Bluesky en Twitter (X)


https://bsky.app/profile/theosofie.bsky.social